Dragi naši, za sam početak godine spremili smo za Vas jedinstvenu AKCIJSKU ponudu. Saznaj više

Solarno navodnjavanje

Image

Solarno navodnjavanje

Sigurnosni relej VDE-AR-N 4105

Pozvati za cenu

Image

Solarno navodnjavanje

Solarna automatika HYCQ5-63G

128 eur

Image

Solarno navodnjavanje

Solarna automatika GLOQ1-16~3200A

199 eur


Solarno navodnjavanje


Šta je u stvari solarni sistem za navodnjavanje?

Sistem za navodnjavanje na solarni pogon odgovor je na područja bez ili nepouzdanog pristupa vodi.

Različite komponente poljoprivrede, od pumpe do postrojenja, su integrisane i harmonizovane.

Sam naziv, to je automatski sistem za navodnjavanje koji radi na solarnoj energiji putem fotonaponskih ili solarnih ćelija koji pretvara sunčevu svetlost u električnu energiju koristeći fotonaponske panele.

Pumpe sa solarnim pogonom automatski će pumpati vodu iz dubokog bunara  bez ljudske intervencije, jer sistem koristi senzor vlage koji reguliše protok vode nakon otkrivanja nivoa vlage u zemljištu potrebnog za određeni usev.

Ovaj sistem za navodnjavanje je povoljniji za poljoprivrednike jer će smanjiti njihov zamorni posao u ručnom praćenju vlage tla njihovih farmi.

Kada senzor oseti ili slabu ili visoku vlažnost tla, poslaće podatke u mikrokontroler.

Ustvari, SPIS nije ništa novo.

Prvi sistem za navodnjavanje na solarni pogon instaliran je krajem 1970-ih.
Šta je solarna snaga i kako napaja sistem za navodnjavanje?

Najjednostavnija definicija solarne energije je toplota i svetlost koja dolaze od sunca.

Sistem za navodnjavanje za poljoprivredu sa solarnim pogonom.

Solarna energija je pouzdan izvor energije ne samo za komercijalne i stambene svrhe, već i za poljoprivrednu.
Poljoprivreda je dostojan posao većini zemalja sveta.

Oni proizvode hranu za svaki sto.

Zato je potrebno pravilno navodnjavanje njiva za razne useve.

Ovaj sistem za navodnjavanje je savršen za većinu delova sveta sa izrazitim suvim sezonama i puno sunčeve svetlosti.

Solarni sistemi za navodnjavanje mogu da koriste podzemnu vodu i otvorene izvore vode poput potoka i reka.

Ali praktičnije je isisavanje vode iz otvorenih izvora vode jer će potrošiti manje energije u poređenju s podzemnim vađenjem vode.

Trenutno mnoge regije i zemlje kao što su Evropa, Azija, Kalifornija, Južna Afrika, Amerika, između ostalog, ulažu u sisteme za navodnjavanje na solarni pogon.
Operativni sistem

Operativni sistem solarnog sistema za navodnjavanje je jednostavan.

Planiranje ga čini složenim.

Solarni paneli obezbediće električnu energiju za motornu pumpu koja dovodi vodu direktno u kanal za navodnjavanje ili u povišen rezervoar koji se može koristiti za kapljičnu metodu.

Ovo su važne komponente prilikom korišćenja sistema za navodnjavanje od solarnog napajanja:

Solarni paneli
Sastoji se od solarnih ili fotonaponskih ćelija koje pretvaraju sunčevu svetlost u električnu energiju.

Električna struja teče kroz žicu koja je spojena na zadnju stranu solarne ćelije koja pruža energiju potrebnu za rad jedinice pumpe motora.

Pumpa
Postoje dve (2) moguće instalacije pumpe zavisno od izvora vode.

1. Površinska pumpa koristi cev koja je postavljena tik do izvora površinske vode i usisava vodu koja će proći kroz drugi kraj cevi.

2. Potopna pumpa se postavlja ili potapa pod bušotine i duboke bušotine sa dubinom od 10-120 metara.

Potopne pumpe mogu raditi u automatskom režimu pomoću kontrolnih prekidača kao što su plovački prekidači.

Rezervoar - rezervoar nije obavezan, ali može biti potreban za skladištenje vode koja se pumpa tokom dana i može se koristiti u sistemu za navodnjavanje kapanjem.

Koliko košta pokretanje sistema za navodnjavanje na solarni pogon?

Trošak zavisi od ovih faktora:

    Cena i broj KVP solarnih panela potrebnih za zadovoljenje energetskih potreba
    Dubina izvora vode.
    Potreba za ispuštanjem vode ili vrsta tla.
    Vrsta potrebne pumpe za motor (površinska ili potopna).

Trošak PV ploča dramatično je opao tokom poslednje decenije i procenjuje se da će imati značajniji pad cena u 2025. godini.

Takođe su smanjene i druge komponente kao što su pumpe i konfiguracije.

Prilikom odabira kvalitetnih solarnih panela za sistem navodnjavanja treba uzeti u obzir sledeće kriterijume:

Kvalitet
ISO sertifikovani paneli ukazuju na kvalitet.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) serije 9000 obezbeđuje standarde kvaliteta za prerađivačku industriju.

Trajnost
Paneli bi trebalo da udovoljavaju standardu pouzdanosti 61215 Međunarodne komisije za elektrotehniku (IEC) da bi se smatrali izdržljivim.

Solarni paneli su napravljeni da prežive u ekstremnim uslovima poput oštrih zima i jakih vetrova.

Prikaži sve proizvode Solarno navodnjavanje

Solarna energija


 • Solarni paneli

  Solarni paneli se koriste za proizvodnju električne energije. Postoji nekoliko tipova solarnih panela ali su najčešći monokristalni solarni paneli i polikristalni solarni paneli.

 • Solarni kolektori

  Solarni kolektori sunčevu energiju pretvaraju u toplotnu, a ne električnu energiju, i koriste se za zagrevanje vode.

 • Obnovljivi izvori energije

  Obnovljivi izvori energije, koristi se još i naziv trajni energetski izvori, su energetski izvori čije se rezerve konstantno ili ciklično obnavljaju. Sam naziv govori da potrošnja ovih energetskih resursa ne premašuje brzinu kojom se oni obnavljaju. Postoje i neobnovljivi izvori energije, to su energenti čije su rezerve procenjene na desetine ili pak stotine godina dok je njihovo stvaranje trajalo desetinama miliona godina. Obnovljivljiva energija potiče iz tri glavna izvora: sunčeva energija, nuklearna fisija, gravitaciona energija (kretanje planeta).

 • Solarni sistemi i iskorišćenje solarne energije

  Solarni sistemi za proizvodnju električne energije dele u dve grupe: Samostalni fotonaponski sistemi (Stand-alone) – sistem koji funkcioniše samostalno. Mrežno povezani fotonaponski sistemi (Grid-tied)– sistem za čije funkcionisanje je potrebna distributivna mreža. Samostalni fotonaponski sistem (Stand-alone), je nezavistan solarni sistem koji se koristi na lokacijama gde nema elektrodistributivne mreže. Samostalni fotonaponski sistemi su idealni za sve koji imaju vikendice, kuće, ili objekte na udaljenim lokacijama ili pak žele da budu energetski nezavisni. Ovi sistemi se sastoje od solarnih panela, solarnih baterija koje skladište energiju za kasniju upotrebu, kontrolera napona koji kontroliše punjenje solarnih baterija, i invertora koji pretvara jednosmernu u naizmeničnu struju za normalno funkcionisanje kućnih aparata. Mrežno povezani fotonaponski sistemi se kod nas nazivaju još i solarne elektrane. Za funkcisanje ovog sistema potrebna je elektrodistributivna mreža, kojoj se direktno isporučuje proizvedena električna energija.


Image Image Image Image Image Image