Dragi naši, za sam početak godine spremili smo za Vas jedinstvenu AKCIJSKU ponudu. Saznaj više

Invertori


Invertori

Invertori su elektronski pretvarači jednosmerne u naizmeničnu električnu energiju. Nazivaju se DC/AC konvertori (engleski DC, direct current - jednosmerna struja, i AC, alternation current - naizmenična struja). Pomoću invertora se povezuju sistemi koji rade sa jednosmernom sa sistemima koji rade sa naizmeničnom strujom. Na primer, solarne elektrane sa fotoćelijama proizvode jednosmerni napon, dok postojeća mreža radi sa naizmeničnim naponom. DC/DC Konvertori

Prekidački izvori za napajanje (Switching Power Suplies) su jedna sasvim nova filozofija u oblasti napajanja . Ideja se pojavila još sedamdesetih godina , ali kao što to obično biva , nauka je morala da sačeka tehnologiju . Osnovni problem su predstavljali prekidački elementi (tranzistori i diode) , koji se nisu dobro ponašali na visokim prekidačkim učestanostima . Ali to je prevaziđeno , i pre nekih petnaestak godina počela je njihova masovna proizvodnja i upotreba . Postoje u sve četiri varijante : AC/AC , DC/AC , AC/DC i DC/DC . Poslednji su i najzanimljiviji i najviše se koriste u elektronici . Osnovni princip je da se konstantni jednosmerni napon analognim prekidačima pretvori u promenljiv napon koji će biti pogodan za transformaciju pomoću magnetnih elemenata (kalemovi i transformatori) . Rad na visokim učestanostima ( preko 50kHz ) omogućava da se elementima malih dimenzija prenosi velika količina energije , što je i njihova prva prednost .Druga prednost je veliki koeficijent korisnog dejstva (često i iznad 90%) ,koji ih čini veoma zgodnim za uredjaje sa baterijskim napajanjem . Danas se DC/DC konvertori masovno primenjuju u različitim oblastima : napajanja za stone i prenosne računare , telefonske centrale , mobilne telefone i sve slične elektronske uređaje . Izrađuju se za snage od nekoliko vati do nekoliko kilovata . Postoji više različitih tipova DC-DC konvertora : BOOST , BUCK , BUCK-BOOST , FLYBACK , FORWARD itd. , koji se razlikuju po konstrukciji i osobinama
 

Prikaži sve proizvode Invertori

Solarna energija


 • Solarni paneli

  Solarni paneli se koriste za proizvodnju električne energije. Postoji nekoliko tipova solarnih panela ali su najčešći monokristalni solarni paneli i polikristalni solarni paneli.

 • Solarni kolektori

  Solarni kolektori sunčevu energiju pretvaraju u toplotnu, a ne električnu energiju, i koriste se za zagrevanje vode.

 • Obnovljivi izvori energije

  Obnovljivi izvori energije, koristi se još i naziv trajni energetski izvori, su energetski izvori čije se rezerve konstantno ili ciklično obnavljaju. Sam naziv govori da potrošnja ovih energetskih resursa ne premašuje brzinu kojom se oni obnavljaju. Postoje i neobnovljivi izvori energije, to su energenti čije su rezerve procenjene na desetine ili pak stotine godina dok je njihovo stvaranje trajalo desetinama miliona godina. Obnovljivljiva energija potiče iz tri glavna izvora: sunčeva energija, nuklearna fisija, gravitaciona energija (kretanje planeta).

 • Solarni sistemi i iskorišćenje solarne energije

  Solarni sistemi za proizvodnju električne energije dele u dve grupe: Samostalni fotonaponski sistemi (Stand-alone) – sistem koji funkcioniše samostalno. Mrežno povezani fotonaponski sistemi (Grid-tied)– sistem za čije funkcionisanje je potrebna distributivna mreža. Samostalni fotonaponski sistem (Stand-alone), je nezavistan solarni sistem koji se koristi na lokacijama gde nema elektrodistributivne mreže. Samostalni fotonaponski sistemi su idealni za sve koji imaju vikendice, kuće, ili objekte na udaljenim lokacijama ili pak žele da budu energetski nezavisni. Ovi sistemi se sastoje od solarnih panela, solarnih baterija koje skladište energiju za kasniju upotrebu, kontrolera napona koji kontroliše punjenje solarnih baterija, i invertora koji pretvara jednosmernu u naizmeničnu struju za normalno funkcionisanje kućnih aparata. Mrežno povezani fotonaponski sistemi se kod nas nazivaju još i solarne elektrane. Za funkcisanje ovog sistema potrebna je elektrodistributivna mreža, kojoj se direktno isporučuje proizvedena električna energija.


Image Image Image Image Image Image